80 procent boeren bereid natuurvriendelijker te werken

0

Meer dan 80 procent van de Nederlandse boeren is bereid over te stappen naar een natuurvriendelijke werkwijze. Uit een opinieonderzoek onder bijna 2300 boeren en boerinnen, dat dagblad Trouw liet uitvoeren, blijkt dat de helft binnen tien jaar overgeschakeld wil zijn naar een duurzamere vorm van landbouw.

Volgens de boeren is dat niet alleen beter voor het milieu, maar is het ook winstgevender. Zo’n 6 procent van de ondervraagde agrariërs werkt nu al biologisch. Met de bekendmaking van de uitkomsten van het onderzoek trapt de krant een nieuw Nationaal Landbouwdebat af.

Niet begrepen

De boeren zijn nog altijd trots op hun vak, maar voelen zich vaak niet begrepen en in de steek gelaten door politici, de media en milieuorganisaties. Ook vinden ze vaak dat ze niet goed vertegenwoordigd worden door landbouworganisaties. Bijna 90 procent van de boeren zegt dat de organisaties niet het juiste verhaal vertellen.

Bijna de helft van de landbouwondernemers zegt geregeld wakker te liggen van zorgen over de toekomst. Driekwart vindt dat het vak twintig jaar geleden aantrekkelijker was.

Langetermijndenken

In de krant zegt hoogleraar Han Wiskerke van de Wageningen Universiteit dat de uitkomsten van het onderzoek representatief zijn en dat ze bruikbaar zijn voor nieuw beleid.

Er is behoefte aan goed leiderschap en langetermijndenken, zegt de hoogleraar. “We hebben een visionair nodig, een bewindspersoon die over zijn eigen regeerperiode heen kijkt, tot in 2030”, zegt Wiskerke.

Bron: NOS.nl

Comments are closed.