Afmaken antibioticakuur onnodig

0

Wie bij de apotheek een antibiotica- of penicillinekuur in handen gedrukt krijgt, krijgt altijd hetzelfde advies: maak de kuur volledig af, omdat vroegtijdig stoppen van de kuur antibioticaresistentie in de hand zou werken. En dus slik je de pillen zelfs nog dagen nadat de symptomen verdwenen zijn. Dat is een slechte zaak, volgens Britse onderzoekers van de Brighton and Sussex Medical School in het tijdschrift British Medical Journal.

Het idee dat vroegtijdig stoppen met antibiotica resistentie veroorzaakt, wordt namelijk niet onderschreven door wetenschappelijk bewijs. Terwijl een langer antibioticagebruik dan nodig juist de kans op resistentie vergroot.

Maar waarom geeft de huisarts, apotheker en zelfs de Wereld­gezondheids­organisatie (WHO) steevast dat advies? Dat is waarschijnlijk te herleiden naar de begindagen van antibiotica. Toen Alexander Fleming, ontdekker van penicilline, in 1945 zijn Nobelprijs in ontvangst nam, vertelde hij een verhaal over een patiënt met een door streptokokken veroorzaakte infectie. Hij gebruikte te weinig penicilline en zou de infectie – nu in resistente vorm – hebben doorgegeven aan zijn vrouw, waardoor zij doodging. Daarom luidde Flemings advies: ‘als je penicilline gebruikt, gebruik dan genoeg’. Het werd een mantra dat zeventig jaar later wereldwijd nog overeind staat. De bacterie in kwestie, Streptococcus pyogenes, is echter nooit resistent voor penicilline geworden.

Wat moeten artsen en apothekers dan mededelen aan een patiënt met een antibioticakuur? Daar zijn de Britse onderzoekers stellig over: vanaf nu vertellen dat korter beter is. Daarnaast is onderzoek nodig om van verschillende infecties vast te stellen wat de minimale duur van de kuur moet zijn. Dan kan de boodschap aan de patiënt specifieker worden. Tot dan zal het grote publiek zich ervan bewust moeten worden dat resistentie van antibiotica met name het resultaat is van een overmatig gebruik van antibiotica en niet door vroegtijdig stoppen van een kuur.

De reden dat te lang doorgaan met antibiotica resistentie kan veroorzaken, is dat antibiotica ook de eigen, gezonde bacteriën in het maag-darmkanaal verwoesten, die juist een goede afweer vormen tegen ziekteverwekkers. Als het aantal goede bacteriën afneemt, krijgen slechte, resistente bacteriën de kans om door te groeien.

Bron: Voedingsgeneeskunde.nl

Comments are closed.