Buyworld

0

Iedereen weet het zo langzamerhand wel zo’n beetje. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de biodiversiteit neemt schrikwekkend snel af. Oorzaak? De mens.

Ondanks dat feit en die kennis, gebeurt er te weinig om het tij te keren. Het was ook lastig om als individu echt iets goeds voor de Aarde te doen. Je kunt protesteren, minder vlees eten, niet zo lang douchen, een vliegvakantie minder, allemaal prima, maar heel veel levert dat niet op. Het probleem blijft dat wij als mensheid de natuur, de aarde zelfs, naar onze hand willen zetten. Het besef dat we zelf onderdeel van diezelfde natuur zijn ontbreekt veelal.

Gevolgen van ons gedrag

Onze invloed op het ontstaan van de olifant, neushoorn, de vlinder is minimaal geweest, zeg maar gewoon nul, niet. Onze invloed op het verdwijnen van deze, en andere soorten is allesbehalve nul. Visieloos denderen we een toekomst tegemoet, waarbij snelle winst de meest bepalende parameter is. De kans dat deze toekomst voor flora, fauna en dus de mens goed afloopt is klein. De gevolgen van ons gedrag tekenen zich, zoals genoemd, al duidelijk af. Wat wel te doen? We weten waar de oorzaak ligt, namelijk bij onszelf. Die oorzaak is weg te nemen, maar ook al is dat alleen een gedragsverandering, erg gemakkelijk gaat het niet worden. Het schuurt te veel tegen onze basisimpulsen. Maar wat als we het een doen en het ander niet laten?

Buyworld

Om toch echt direct iets effectiefs te doen is BuyWorld opgericht. Deze ideële stichting biedt een platform waarop letterlijk iedereen, goedkoop en risicoloos, een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van de Aarde. Het idee achter BuyWorld is koop collectief en bescherm collectief delen van de Aarde. De eigenaar bepaalt wat er gebeurt. Word eigenaar van de oplossing. Red de Aarde door haar te kopen!

Voor meer informatie zie www.buyworld.org.

Comments are closed.