De eerlijke bankwijzer

0

De kernvraag voor de eerlijke bankwijzer is dus; waarin investeren de banken met ons geld en welke afspraken zijn daar ooit over gemaakt? Zijn er überhaupt ooit afspraken over gemaakt? Hebben we er invloed op? Amnestie zoekt, onderzoekt en vindt….

De eerlijke bankwijzer is een initiatief van Amnesty International, Oxfam Novib, FNV, Milieudefensie, Dierenbescherming en IKV Pax Christi. Amnesty International werkt met name voor naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale verdragen en verklaringen voor de mensenrechten. Over heel de wereld doet Amnestie onderzoek naar de schending van de mensenrechten en voeren actie om die schendingen tegen te gaan.

Amnesty International stelt kritische vragen als :

  • Weet jij wat jouw bank doet met z’n geld?
  • De ene bank is de andere niet
  • Sommige banken investeren in bedrijven die wapens leveren aan dictators
  • Of ze investeren in vervuilende energie, of bedrijven die tropisch bos omkappen
  • Neemt jouw bank mensenrechten, klimaat en dierenwelzijn serieus?
  • Een onderzoek waard!

De eerlijke bankwijzer doet  een onderzoek met als resultaat

‘Twee jaar na ons eerste Transparantie-onderzoek blijven de meeste banken mistig over een aantal belangrijke zaken,’ zo stelt Peter Ras, projectleider van de Eerlijke Bankwijzer. “Als klant bij deze banken heb je geen idee waar je bank in investeert en waar je spaargeld precies aan wordt besteed. Vooral de grote banken missen nog steeds het gevoel van urgentie om voldoende openheid te geven over hun investeringen en over de impact van hun beleid in de praktijk. Deze openheid is juist dringend nodig om het vertrouwen van klanten terug te winnen en om bij te dragen aan het verduurzamen van de economie’, aldus Amnesty.

Uit het nieuws

Zeven Nederlandse banken verbeterden in 2013 hun duurzaamheidbeleid voor in totaal 16 onderwerpen. Dit geldt voor ABN Amro, Aegon Bank, ASN Bank, NIBC, Rabobank, SNS Bank en Van Lanschot. Drie banken, Delta Lloyd Bank, ING Bank en Triodos, hebben geen beleidsverbetering doorgevoerd in 2013, ondanks het feit dat het duurzaamheidbeleid ook bij deze banken nog niet optimaal is of zelfs ontbreekt. Dit blijkt uit de nieuwe jaarupdate van de Eerlijke Bankwijzer. (22 april 2014)

Begrippen als duurzaam, veilig en eerlijk staan centraal, maar de kernvraag blijft: investeren jouw bank en verzekeraar in foute wapenbedrijven, kinderarbeid of vervuilende energie? Of nemen jouw bank en verzekeraar mensenrechten en dierenwelzijn wel serieus?  Weet jij wat jouw verzekeraar doet met z’n geld? De ene verzekeraar is de andere immers niet.

Gelukkig dragen organisaties als Amnesty International  bij aan onafhankelijk en grondig onderzoek.

En de initiatieven gaan verder:

  • De eerlijke verzekeringswijzer
  • De eerlijke geldwijzer

De website http://www.amnesty.nl/mensenrechten/dossiers/de-eerlijke-verzekeringswijzer  geeft inzicht in het investeren van de verzekeringmaatschappijen.  Er zijn maatschappijen de investeren in bedrijven die wapens leveren aan dictators. Of ze investeren in vervuilende energie, of bedrijven die tropisch bos omkappen. Neemt jouw verzekeraar mensenrechten, klimaat en dierenwelzijn serieus?

De website www.eerlijkegeldwijzer.nl biedt de mogelijkheid om de financiële instellingen te vergelijken op hun investeringsbeleid op een aantal duurzaamheidsthema’s, zoals mensenrechten, klimaat, arbeidsrechten, dierenwelzijn en wapens.

De hier bovengenoemde initiatieven dragen bij aan inzicht, transparantie en bewustwordingsprocessen van mens en maatschappij.  Goed om je in te lezen en te verdiepen.

Perfecte mogelijkheid om daarna de beste keuzes te maken.

Comments are closed.