Derde Internationale Yoga Dag

0

Ter gelegenheid van de derde Internationale Yoga dag komen Yoga beoefenaars over de hele wereld bij elkaar op pleinen, in tuinen, in Yoga scholen, op het strand en op het terras. We komen bij elkaar van alle kanten op deze aardbol. We komen bij elkaar, zo verschillend als we zijn, maar de geest van Yoga is overkoepelend. We komen bij elkaar om deze wereldwijde oude levensleer uit India  te voelen in ons lichaam, te beleven in onze adem, en om elkaar te ontmoeten in een sfeer van vrede.

Stress

De kwaliteit van het leven staat onder druk van hoge stressoren. Deze stressoren verminderen de fysieke en psychologische capaciteiten van ieder individu. We kunnen met yoga deze stressoren  op een positieve manier aanpakken door ons lichamelijk en geestelijk te wapenen  tegen  boosheid, jaloezie en een doorgedraaide opwinding. We hebben met z’n allen de verantwoordelijkheid om deze stress te reduceren zodat we een samenleving creëren van tolerantie en vrede terwijl de verstedelijking toeneemt. Tijdig de toestand van je mind veranderen vraagt om bewustwording van je zelf en inzicht in je eigen aandeel bij conflicten of conflictueuze situaties. Tijdig de toestand van je lichaam veranderen vraagt om bewustwording van kleine ongemakken en inzicht in houding en spanning in de houding. Yoga geeft antwoord.

Antwoord van Yoga

Ieder jaar geeft de Bihar School van Yoga uit India een thema mee waar je aan kunt werken. Vorig jaar werd gevraagd om je bewust te worden van je zelf en de ander als je elkaar groet. Maak elke ontmoeting bewust mee was de opdracht. Dit jaar is het thema vergevensgezindheid en vriendelijkheid. De Yogaoefeningen zijn gericht op fysieke gezondheid, mentaal evenwicht en emotioneel welzijn. Yoga als weg naar binnen brengt je terug bij het neutraal observeren van je eigen mentale en emotionele tekortkomingen. Het antwoord van Yoga is inzicht in de aard van de stroming van je leven. Stroom je te snel of te langzaam? Stroom je de verkeerde kant op? Of stroom je naar goedheid, vrede en heelheid. Een kleine correctie met de hulp van Yoga en je voorkomt een modderig moeras waar je in verzinkt. Yoga als leefstijl verbind Yoga met het leven van het  individu, waardoor de persoonlijkheid zich kan ontwikkelen op evenwichtige wijze en waardoor nieuwe kwaliteiten van de persoon worden geactiveerd. Dit positieve gevoel  in het leven van de Yogabeoefenaar is het doel van deze Derde Internationale Yogadag. Verschillen in aanpak van het gedachtegoed van Yoga zullen er altijd zijn. Maar jij en je mat  is de eerste aanpak. Daarna stroom je vanzelf verder.

Het Yogahuisje te Overasselt wenst jou een goede langste dag van het jaar toe. De zon gaat na 21 juni weer dalen. Dit duurt tot 21 dec. Dat is de kortste dag. Fijne langste dag.

Jacqueline Pompe, www.hetyogahuisje.nl

Comments are closed.