De essentie van het leven

0

Wat is de essentie leven? Dat is heel persoonlijk, uiteraard. Is het een goed leven, een rijk leven? En zo ja, wat is rijk, wat is dan goed? Is daar een universele maatstaf voor? Het blijft persoonlijk. Zelf een pandemie zoals we die nu kennen verandert daar niet of nauwelijks wat aan.

Maar over een essentie van het leven is iedereen het wel eens, namelijk het leven zelf in stand te houden. Je zult weinig mensen tegenkomen die dit onbelangrijk vinden en toch kom je meteen ook niet heel veel mensen tegen die dagelijks met deze essentie bezig zijn. Deels komt dat door onwetendheid, deels door onverschilligheid, maar deels ook omdat reden daarvoor is dat het nogal ingrijpende gevolgen heeft voor je eigen leven.

Buyworld

Omdat het zo lastig is, voor iedereen, ook voor mijzelf, heb ik de ideële stichting BuyWorld opgericht. De stichting wil de Aarde leefbaar houden voor de volgende generaties plant, dier en mens. Wie wil dat niet? Precies, je komt ze niet veel tegen die dit niet willen. Vraag is echter hoe je dit doel bereikt?

BuyWorld denkt dat het simpel te bereiken is door de volgende 3 pijlers waar de stichting op rust:

 1. Collectieve aankoop.
  Maak het zo goedkoop mogelijk, zodat iedereen een stukje Aarde kan redden.
 2. Collectieve ‘inbreng’.
  Alle beslissingen over een aangekocht perceel worden unaniem (100% consensus) door alle kopers van dat perceel genomen. De grootte van het verworven bezit speelt daarbij geen rol. BuyWorld bezit van elk perceel 1m2 en heeft als doel: natuur- en soortbehoud, natuur- en soortontwikkeling.
  Geen consensus? Geen beslissing! – iets wat voor de natuur prima werkt.
 3. Collectieve bescherming.
  Mocht er onteigening dreigen dan komen alle kopers, familie, vrienden en kennissen daar tegen in geweer.

Op deze manier kan iedereen iets goeds doen voor het leven op Aarde. Zo kunnen ook de generaties na ons genieten van een rijk en goed leven.

De essentie van het leven is het leven in stand te houden.

Gerard van Dorth
Initiatiefnemer BuyWorld

Comments are closed.