Gezonder door koud douchen

0

Elke dag even koud douchen leidt tot minder ziekteverzuim. Dat blijkt uit een oriënterend onderzoek onder leiding van het AMC in samenwerking met het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid van het AMC, vanwege de link met arbeidsverzuim. Het is voor de eerste keer dat het effect van koud douchen is onderzocht bij een ′gewone′ groep vrijwilligers. Bij sporters is het effect van kou op prestaties en gezondheid al vaker onderzocht. De resultaten zijn verschenen in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE.

Vanwege de groeiende aandacht voor het effect van kou op de gezondheid werden mensen via radio en tv opgeroepen mee te doen aan het onderzoek van het AMC, dat liep van januari tot april 2015. Specifiek in de winterperiode, omdat mensen zich dan wegens griep relatief vaak ziekmelden en het kraanwater in die periode in Nederland het koudst is, circa 10 graden. Van de 4000 mensen die zich hadden aangemeld, werden er 3000 geselecteerd. Zij werden in vier groepen gesplitst: één groep douchte gewoon, de andere drie moesten dagelijks 30, 60 of 90 seconden koud douchen. Iedereen deed vrijwillig mee en hield zelf de douchetijd bij. Ze hielden ook bij of ze zich ziek meldden op hun werk en hoe ze zich voelden. Deelnemers werden tot negentig dagen na het experiment gevolgd.

Na een analyse van de geregistreerde gegevens bleek dat er in de vier groepen niet zozeer minder mensen ziek werden, maar dat ziekte bij de met koud douchende mensen minder ernstig was en ze sneller weer beter waren. Dat leidde tot een korter ziekteverzuim dan de mensen die warm douchten. Ongeacht de duur zorgde koud douchen (30, 60 of 90 seconden) voor 29 % minder vaak ziekmelden. Over drie maanden gezien hadden de kouddouchers gemiddeld een dagdeel minder ziekteverzuim dan de mensen die warm douchten.

De onderzoekers concluderen dat dagelijks koud douchen gezond is. Dat geldt echter alleen voor de vitale groep mensen die in dit onderzoek zijn onderzocht, en niet voor mensen met ernstige gezondheidsklachten. De onderzoekers realiseren zich terdege dat de resultaten van het onderzoek zwaar leunen op de antwoorden die de deelnemers zelf hebben ingevuld en daarmee oriënterend van aard zijn. Deze resultaten zijn echter zo interessant dat ze verder onderzoek willen doen naar de werking van kou op het lichaam. Kennelijk doet het koude douchen iets met het afweersysteem, maar zij weten niet wat. Ze hopen in vervolgonderzoek het biologisch effect

Comments are closed.