Japans onderzoek toont bescherming vitamine D tegen kanker

0

Aan de meer dan zevenduizend onderzoeken die sinds de eeuwwisseling verschenen zijn over de relatie tussen vitamine D en kanker hebben onderzoekers een omvangrijke studie toegevoegd die opnieuw de inverse associatie tussen beide laat zien.

Het totale kankerrisico neemt af wanneer de vitamine D-bloedspiegel een optimaal niveau heeft bereikt, ook al is het geen uitgemaakte zaak welk niveau dat precies is. Het verband gaat op voor alle (kwantitatief belangrijke) soorten kanker, maar is het sterkst bij leverkanker.

De Japanse auteurs stellen dat, tegenover een groot aantal epidemiologische gegevens over de vitamine D-concentratie en de relatie met specifieke kankers, de bevindingen schaars en inconsistent zijn ten aanzien van het totale kankerrisico. In Aziatische landen was dat zelfs nog niet eerder onderzocht en het is van belang dit te doen omdat de concentratie en het metabolisme van vitamine D per ras en etniciteit nogal uiteen kan lopen.

Het case-cohort onderzoek maakte deel uit van de Japan Public Health Center-based Prospective Study (JPHC), waaraan tussen 1990 en 2009 ruim 140.000 mensen deelnamen. Als deelonderzoek werden 3.301 gevallen van kanker onderzocht naast een cohort van 4.044 willekeurig geselecteerde deelnemers. Zij werden gevolgd tot aan een diagnose kanker, beëindiging van deelname, datum van overlijden of tot 31 december 2009, de einddatum van de studie.

Uit bloedonderzoek bleek dat een hogere concentratie van vitamine D gepaard ging met een lager risico op kanker, zowel bij mannen als bij vrouwen. Dat verband was er ook wanneer gecontroleerd werd voor andere bekende risicofactoren voor kanker. Het veranderde evenmin wanneer afwisselend gevallen van één bepaald soort kanker niet werden meegerekend.

De sterkte van het gevonden verband wisselde wel per soort kanker. Het was voor bijvoorbeeld longkanker en prostaatkanker niet significant, maar wel voor pre-menopausale borstkanker. De inverse associatie bereikte de sterkste significantie voor leverkanker. Dat bleef bestaan als rekening werd gehouden met verschillen in inname van voedingsmiddelen, de mogelijke besmetting met hepatitis B of C en het niveau van het enzym alanine-aminotransferase (ALAT), waarvan een verhoogde concentratie kan wijzen op leverbeschadiging.

Bron: Voedingsgeneeskunde.nl

Comments are closed.