Bio-informatietherapie

Bij Bio-informatietherapie wordt de mensen beschouwd als een systeem. Dit systeem bestaat uit verschillende lagen die onderling met elkaar in verbinding staan. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen het chemische, organische, energetische en psychische niveau. Over het algemeen kan gesteld worden dat een mens daadwerkelijk gezond is wanneer dit systeem volledig in balans is. Binnen de bio-informatietherapie wordt er tevens vanuit gegaan dat het menselijk lichaam in staat is om verstoringen van deze balans zelf op te vallen. Het lichaam is immers één geheel dat constant aan veranderingen onderhevig is.

Wanneer de verstoring dieper geworteld is, dan kan bio-informatietherapie uitkomst bieden bij een chronische verstoring. Hierbij wordt er door een therapeut onderzocht wat de oorzaak is van de verstoring van het systeem. De zichtbare problematiek kan namelijk een dieper liggende oorzaak hebben. Door de kern van iedere verstoring aan te pakken, kan de balans van het lichaam eenvoudig hersteld worden. De behandeling die nodig is voor herstel van de balans zal zich altijd richten op het niveau waar de kern van de verstoring is ontstaan. Uiteindelijk zal dit er toe leiden dat de klachten die de patiënt ervaart op een natuurlijk wijze zullen verdwijnen.