Holistische energetische geneeswijze

Binnen de holistische energetische geneeswijze wordt er vanuit gegaan dat de mens uit meer bestaat dan alleen een fysieke dimensie. De mens bestaat namelijk ook uit een sociale, mentale, emotionele en spirituele component. Wanneer door uiteenlopende redenen spanningen ontstaan op één van deze vlakken, dan zal dit direct van invloed zijn op de andere componenten. De gedachte binnen de holistische energetische geneeswijze is het uitgangspunt namelijk dat de verschillende componenten van het menselijk lichaam volledig in balans dienen te staan. Wanneer er klachten ontstaan geeft het lichaam een signaal af, dat er op één van eerdergenoemde vlakken een blokkade is ontstaan.

De therapie die binnen de holistische energetische geneeswijze wordt aangeboden, richt zich er op om deze blokkades te vinden en op te lossen. Dit wordt gedaan door middel van handoplegging waarbij de energievelden in en rond het lichaam een belangrijke rol spelen. Door de diepere oorzaak rond de klacht en de ontstane blokkade bloot te leggen, kan dit leiden tot verdere bewustwording bij de patiënt. Dit biedt vervolgens ruimte om keuzes in de manier van leven te maken en de klachten hiermee op een natuurlijke wijze te verminderen. Door het lichaam op alle dimensies weer in balans te brengen zullen de symptomen geleidelijk verdwijnen.