Kinderyoga

Kinderen zijn constant in ontwikkeling en zijn bijzonder gevoelig door ontwikkelingen en prikkelingen in hun omgeving. Voor hen is het een grote uitdaging om al deze stromen informatie en indrukken te filteren en vooral dicht bij henzelf te blijven. Hierbij kan kinderyoga een belangrijke rol spelen. Door de holistische benadering wordt er naar gestreefd om ieder kind ‘heel’ te laten zijn. Kinderen zijn van nature namelijk een geheel, maar door allerlei factoren kan het zijn dat dit door kinderen niet meer als dusdanig wordt ervaren. Kinderyoga kan een belangrijke rol spelen bij het herstellen van deze verstoring.

Binnen kinderyoga wordt er over het algemeen op een spelende manier omgegaan met ontstane problematiek. Dit stimuleert namelijk het bewustzijn zijn en tegelijkertijd het zelfherstellende vermogen van lichaam en geest. Daarmee biedt kinderyoga ondersteuning bij de sociaal-emotionele ontwikkeling die kinderen in sneltreinvaart doormaken. Dit geeft ruimte om kinderen in een turbulente periode dicht bij zichzelf te laten blijven en tegelijkertijd constant in balans kunnen blijven. Kinderyoga vloeit voort uit de traditionele benadering van yoga, maar wordt vertaald naar de mogelijkheden en belevingswereld van kinderen. Dit levert hen belangrijke inzichten op die kinderen iedere dag in hun leven kunnen toepassen.

Foto: Wellspring Community School (Flickr, CC BY)