Kinesiologie

Binnen de kinesiologie wordt er vanuit gegaan dat ons functioneren en onze gezondheid is opgebouwd uit verschillende niveaus. Deze verschillende niveaus (fysiek, emotioneel en spiritueel) staan altijd met elkaar in verbinding. Om een gezond en klachtenvrij leven te kunnen leven, is het belangrijk om de onderlinge balans te allen tijden te handhaven. Wanneer er sprake is van klachten, maakt de kinesiologie gebruik van spiertesten om te bepalen waar de verstoring van de balans gesitueerd is en wat de onderliggende reden is dat deze verstoring is ontstaan. Op basis van deze verstoring worden er vervolgens oplossingsrichtingen geformuleerd.

De therapie binnen de kinesiologie gaat er vanuit dat het lichaam altijd zelf weet wat er mis is en dat het lichaam altijd de waarheid spreekt. Deze methode wordt vooral toegepast bij patiënten die langere tijd met een bepaalde kwaal rond lopen en moeite hebben om de oorsprong hiervan te herleiden. Op basis van de uitgevoerde spiertesten zijn therapeuten in staat om de kern van ieder probleem bloot te leggen. Op basis van de uitgevoerde analyse wordt vervolgens aangegeven op welke manier de problemen zo goed mogelijk kunnen worden aangepakt. Hierbij is constant het streven om de balans tussen de verschillende niveaus binnen het menselijk lichaam en geest te herstellen.