Kunstzinnige therapie

Verschillende kunstvormen staan centraal binnen de kunstzinnige therapie. In deze therapievorm wordt getracht de patiënt door middel van verschillende kunstuitingen te beïnvloeden. Met behulp van bijvoorbeeld schilderen of muziek wordt er geprobeerd om een verandering bij de patiënt te bewerkstelligen. De heilzame werking van dergelijke activiteiten wordt vooral gebruikt als aanvulling op bestaande behandelwijzen in de reguliere geneeskunde.

Kunstzinnige therapie kan gebruikt worden bij zeer uiteenlopende ziektebeelden, maar is uitermate effectief gebleken bij depressie, slaapproblemen, angst of een burn-out. Het is manier om de patiënt zelf te betrekken bij het genezingsproces. Door middel van deze uitingen wordt getracht om naar de bron van de klacht te zoeken. De kunstzinnig uitingen van de patiënt kunnen namelijk veel aanwijzingen hierover bevatten die de therapeuten kunnen interpreteren. Op basis hiervoor kan de klacht bij de kern worden aangepakt. Kunstzinnige therapie is tevens bijzonder effectief gebleken bij de behandeling van kinderen. Kinderen kunnen namelijk moeilijk de oorzaak van symptomen benoemen, maar kunnen dit in kunstvormen veel gemakkelijker uiten.