Marcos-therapie

Psychosociale begeleiding van mens tot mens

Marcos-therapie is een vorm van psychosociale begeleiding volgens de Marcos principes. Het doel van een Marcos-therapeutische behandeling is bewustwording van denk- en gedragspatronen, waarmee je een klacht of probleem onbewust in stand houdt. Er wordt dus gewerkt vanuit de oorsprong van het probleem. Vervolgens wordt er samen met jou een weg uitgestippeld om op een nieuwe, constructieve wijze met deze patronen om te gaan. Uit iedere behandeling volgen duidelijke huiswerkopdrachten, waardoor je zelf de grip op je leven en functioneren kunt opbouwen.

De middelen die de Marcos-therapeut hiervoor gebruikt zijn gesprekstechnieken en spiertesten uit de toegepaste kinesiologie.

Met behulp van deze spiertesten wordt o.a.

  • de oorzaak van een klacht of probleem uitgetest
  • de basisprincipes van de acupunctuur toegepast
  • gebruik gemaakt van de relatie voeding – innerlijke mens
  • gebruik gemaakt van technieken in het bewegingsapparaat
  • gebruik gemaakt van bloesemremedies

De Marcos-therapeut onderscheidt zich van andere therapeuten doordat hij / zij de cliënt terugbrengt naar het nemen van de eigen verantwoordelijkheid voor zijn leven en het herontdekken van het zelfhelend vermogen dat de mens in zich draagt.

Bron: www.marcostherapeut.eu