Mesologie

Mesologen maken onderdeel uit van de Mesologie. Dit is een benadering waarbij het individu en zelfherstellende kracht van ons lichaam en geest centraal staan. De constante prikkels uit de omgeving hebben invloed op ons functioneren en ons welbevinden. Deze prikkels komen op verschillende manier ons lichaam en geest binnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onze zintuigen, hersenen en de huid. Op basis van deze prikkels wordt voor een groot gedeelte ons functioneren en onze gezondheid bepaald. Wanneer ons lichaam negatief reageert op prikkels in onze omgeving dan kan dit ziekte en ongemak tot gevolg hebben.

Mesologen gaan er vanuit dat het menselijk zijn is opgebouwd uit 5 verschillende aspecten. Achtereenvolgens gaat het hierbij om het fysieke, mentale, emotionele, energetische en existentiële aspecten. Deze aspecten staan volgens de Mesologie altijd met elkaar in verbinding. Aangezien het lichaam binnen deze zienswijze altijd als geheel functioneert zal er verstoring in één aspect direct van invloed zijn op andere aspecten. Door de oorzaak bloot te leggen wordt zichtbaar op welke aspect de behandeling zich in beginsel zal moeten richten. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van uiteenlopende methoden om de kern van het disfunctioneren en de onbalans bloot te leggen.