Yoga

Yoga is een woord dat hoort bij vele yoga stromingen. Yoga is een bewegingsleer, net zoals gymnastiek en turnen. Yoga is een sport waar je steeds beter in wordt door te oefenen. Yoga is een filosofie met veel praktische oefeningen. Yoga is een therapie voor mensen met lichamelijke problemen. Yoga is een therapie voor mensen met geestelijke problemen. Yoga is een spirituele weg. Yoga heeft geen doel.

Yoga brengt jou wat je nodig hebt en is zo helend als de natuur zelf.