Medische thermografie: wat is het en hoe werkt het?

0

Medische thermografie is een meetmethode waarbij men temperatuur van het lichaam in kaart brengt door middel van een thermografische infrarood camera, waarbij lage temperaturen doorgaans een donkere kleur hebben en hogere temperaturen een lichtere kleur. Artsen en therapeuten gebruiken medische thermografie vaak als ondersteuning bij het vaststellen van een diagnose of een prognose. Het is een methode waarmee ziekten en lichamelijk letsel kunnen worden opgespoord. Ook onbegrepen pijnklachten kunnen op een thermogram worden gezien.
Deze niet belastende en niet invasieve methode (geen pijn, geen straling) kan de vroegst mogelijke waarschuwing bieden.

De Medische Thermografie heeft een grote rol in de preventie van borstziekten. Een belangrijke risicofactor voor de ontwikkeling van borstziekten is de mogelijke onbalans van de hormoonhuishouding in de borst of de rest van het lichaam. Verminderde blootstelling aan deze hormooneffecten is een belangrijke maatregel in het behouden van de borstgezondheid. Bepaalde thermische markeringen kunnen deze hormooneffecten in de borst suggereren.. Dit kunnen de eerste tekenen zijn die u en uw arts alarmeert. Zodra uw arts de oorzaak van deze disbalans verder heeft getest en bevestigd heeft gekregen dan kan uw behandeling beginnen Op deze manier kan medische thermografie een belangrijke rol spelen in de PREVENTIE van borstkanker.

Vroege opsporing redt levens

Basis thermogram vanaf de leeftijd van 20 jaar
20-30 jaar: iedere 3 jaar screening
30 jaar: ieder jaar screening

Een thermografische foto is een momentopname.Kwaadaardige cellen verdubbelen zich ongeveer per 90 dagen, daarom is het belangrijk om 3 maanden na de eerste scan een tweede foto te maken.

Borstkanker is de meest algemene ziekte bij vrouwen waarbij het risico groter wordt met het toenemen van de leeftijd. Het is vastgesteld dat geen enkel onderzoek ALLEEN, alle signalen tijdens preventief onderzoek van borstkanker, detecteert. Thermografie vervangt geen mammografie en mammografie vervangt geen thermografie.Deze zijn complementair aan elkaar. Het is echter thermografie die de unieke mogelijkheid bezit om een abnormaal thermisch patroon, in beeld vast te leggen. Door correct gebruik van zelfonderzoek, en onderzoek door de huisarts, thermografie en mammografie samen aan te bieden vergroten we de kans op de vroegst mogelijke ontdekking. Wanneer behandeld in een vroeg stadium dan is genezing voor meer dan 95% mogelijk.

Conditie en ziektebeelden met temperatuur kenmerken

  • Borstkanker
  • Diabetes
  • Schildklierziekten
  • Sportletsel
  • Circulatie problemen
  • RSI
  • Dreigend infarct enz.

Klassiek homeopaat Jantsje Dekker biedt medische thermografie in haar praktijk aan. “Ik ben blij kennis gemaakt te hebben met een Medisch Thermografe, die met mij samenwerkt en eens per maand of meer neerstrijkt in mijn praktijk om de foto’s te nemen. Ik hoop dat veel mensen zich tot deze prachtige, pijnloze en preventieve methode voelen aangetrokken.”

Dit artikel is geschreven door Jantsje Dekker. Kijk voor meer informatie op: http://www.paracelsusgouda.nl/

 

Comments are closed.