Gestalt Praktijk – Fred Besemer

0

Veranderen is moeilijk! Soms merk je wel dat je wilt veranderen maar je weet niet “HOE”. Gestalttherapie kan helpen dit HOE te ontdekken…

Volgens de gestalttheorie is contact even noodzakelijk voor mensen als zuurstof en water. Om die reden wordt gestalttherapie ook wel; “de psychotherapie van het contact” genoemd. Uitgangspunt is dat de mens een onlosmakelijk deel is van zijn omgeving, die gezin, werk, vrienden en de rest van de wereld omvat.

Volgens de gestaltbenadering ervaren mensen psychische problemen wanneer het contact met de omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat contact te herstellen. Deze opvatting is anders dan van de meeste psychotherapieën die psychische problemen zien als een verstoring van het geestelijk evenwicht.

Wanneer u voor gestalttherapie kiest zult u merken dat uw therapeut niet alleen bij uw problemen zelf stilstaat maar juist meer nadruk legt op de manier waarop u ze ervaart, welke betekenis ze hebben in uw leven, hoe u ermee omgaat. De aandacht is vooral gericht op wat uw zintuigen waarnemen en wat u lijfelijk ervaart. Dat geeft vaak een passender antwoord op levensvragen dan uw gedachten. Door u te concentreren op het lichamelijke en zintuiglijke, leert u om opnieuw contact te maken met uw eigen beleving en op een creatieve manier met uw problemen om te gaan.

Gestalttherapie is daarom een boeiend proces, dat soms pijnlijk en confronterend is maar ook humoristisch en bevrijdend.

Gestalt Praktijk – Fred Besemer
Groenewege 128
2211 EP Noordwijkerhout Zuid-Holland
Nederland
Telefoon: 0252-370873
E-mail: info@gestaltpraktijk.org
Url: http://www.gestaltpraktijk.org

Gestalt Praktijk is praktijk aan huis, op afspraak geopend op avonden van 19:30 uur tot 21:30 uur en op vrijdag overdag van 9:00 u. tot 18:00 uur. Trap kunnen lopen is een voorwaarde