Rank a Brand voor duurzame consumenten

0

Rank a Brand is een onafhankelijke en betrouwbare merkenvergelijkingssite die consumentenmerken in diverse sectoren beoordeelt en vergelijkt op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze rankings en beoordelingen zijn volledig transparant. 

Rank a Brand draagt bij aan een overgang naar een duurzame en eerlijke mondiale economie door merken te stimuleren steeds verantwoordelijker te werken, onder invloed van consumenten die steeds meer verantwoorde koopkeuzen maken. We doen dit door:

  1. Het creëren van een internationale beweging en een veelgebruikt hulpmiddel door en voor consumenten om beleid en prestaties van merken op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid te beoordelen en te vergelijken.
  2. Het uitoefen van druk op merken, via consumenten, media en concurrenten, om hun beleid en prestaties op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen steeds verder te verbeteren, en daarover volledig transparant te zijn.
  3. Het vergroten van bewustwording bij consumenten over hun verantwoordelijkheid en invloed op merken, en hen stimuleren en helpen om duurzame en eerlijke merken te kiezen.

Rank a Brand beoordeelt en vergelijkt belangrijke merken in diverse sectoren op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid en gebruikt dit om consumenten, publiek en media te informeren en adviseren. Rank a Brand stimuleert consumenten en merken om verantwoordelijk, duurzaam en eerlijk te handelen, direct en via publiciteit en social media. We stimuleren concurrentie tussen merken op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Zie onze uitleg in deze video

Rating van A tot E

Rank a Brand heeft 750 merken beoordeeld – waarvan ongeveer tweederde internationale merken – in 6 sectoren, verdeeld in 25 subsectoren, variërend van kleding en schoenen tot voeding en dranken, reizen, webshops, telecom en elektronica. Ieder merk wordt beoordeeld op gevolgen voor klimaat en milieu, arbeidsomstandigheden en transparantie. Gebaseerd op scores op diverse criteria krijgt het merk een rating variërend van een A (beste merken, 75-100% van de maximale score) tot een E (slechtste merken, minder dan 15% van de maximale score), waarmee de consument een duidelijk advies krijgt om het merk wel of niet te kopen.

Op onze website kun je voor ieder merk de score vinden, en – als je naar beneden scrolt – de criteria die we hebben gebruikt, hoe het merk scoort op elk criterium en waar we dat op gebaseerd hebben. De labels voor ieder merk kunnen ook gevonden worden op onze App voor iOS en de mobiele site. Alle rankings worden minstens ieder twee jaar geactualiseerd.

We selecteren sectoren en merken die een wezenlijke invloed hebben op mens, milieu en klimaat, en waarvoor consumenten belangstelling tonen. We richten ons op merken en niet op producten of bedrijven omdat merken het meest herkenbaar zijn voor de consument en het meest gevoelig voor hun reputatie. Ons standpunt is dat merken niet slechts enkele duurzame en eerlijke producten aan moeten bieden, maar duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid moeten implementeren over het volledige assortiment van producten en diensten, voor alle processen en leveranciers in de hele keten, en in alle landen waar ze actief zijn.

Ons standpunt is dat merken aan de consumenten moeten laten zien dat ze daadwerkelijk duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleid hebben geïmplementeerd. Het merk heeft de verantwoordelijkheid om dit aan te tonen en hierover transparant te zijn. De beoordeling van het beleid en de prestaties van merken wordt op een transparante manier gedaan door getrainde en gekwalificeerde rankers van Rank a Brand, gebaseerd op controleerbare openbare informatie en relevante specifieke criteria. Deze criteria worden vastgesteld in overleg met belangrijke partners en deskundigen. Wij verwachten van merken dat ze steeds verder verbeteren, leren van goede praktijkvoorbeelden en bekend zijn met relevante ontwikkelingen en standaarden. Daarom worden de eisen waaraan ze moeten voldoen geleidelijk steeds hoger. Zoals wij ook ons onderzoek en onze criteria steeds verbeteren.

Wat kan jij doen?

Er zijn verschillende manieren om mee te doen. De eenvoudigste manier is om alleen merken te kopen met een A- of B-rating. Je kan ook een merk porren om hun prestaties op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen te verbeteren. Druk van consumenten is vaak effectief. Als je ons werk wilt steunen en mogelijk maken en je wilt aansluiten bij onze beweging kun je Vriend van Rank a Brand worden. Als je mee wilt doen met ons onderzoek kun je ranker worden.

Comments are closed.