Saffraan even effectief als Ritalin bij ADHD

0

De specerij saffraan kleurt niet alleen gerechten geel tot oranje, het plantje heeft ook krachtige geneeskrachtige eigenschappen. Het werkt mogelijk net zo goed als methylfenidaat bij ADHD.

Saffraan is het duurste specerij ter wereld. Iedere bloem levert drie stampertjes die gebruikt kunnen worden in de keuken of het medicijnkastje. Er zijn maar liefst 150.000 bloemen nodig om tot een kilo saffraan te komen. In de Perzische geneeskunst werd, zo’n 4000 jaar geleden, het al gebruikt bij klachten van het zenuwstelsel. Tegenwoordig wordt het nog steeds ingezet bij klachten zoals depressie en de ziekte van Alzheimer. Hier lijkt nu een nieuwe verstoring in het zenuwstelsel aan toegevoegd te kunnen worden, namelijk Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD).

Saffraan en ADHD

Een gerandomiseerde, dubbelblinde pilot studie heeft de effecten van saffraan vergeleken met die van methylfenidaat (Ritalin) bij kinderen met ADHD. Een belangrijke reden voor de zoektocht naar een alternatief voor methylfenidaat is dat ongeveer 1 op de 3 gebruikers er niet op reageert of te veel last heeft van bijwerkingen.

Voor het onderzoek werden vijftien kinderen tussen de 6 – 17 jaar met ADHD ingedeeld in twee groepen. Een groep kreeg 20 – 30 mg methylfenidaat per dag en de andere groep kreeg 20 – 30 mg saffraan per dag. Na drie en zes weken werden de ADHD-symptomen gemeten door middel van een vragenlijst die ingevuld werd door de ouders en de docenten van de kinderen. Er bleek geen significant verschil te zijn in de symptomen van de kinderen die saffraan of het medicijn methylfenidaat kregen. De conclusie van de wetenschappers was dan ook dat een korte therapie met saffraan even effectief is als methylfenidaat in het bestrijden van ADHD-symptomen bij kinderen. Grootschalige- en lange termijnstudies moeten deze bevinding verder onderzoeken.

Bron: J Child Adolesc Psychopharmacol. 2019 Feb 11. / Medisch Dossier

Comments are closed.