Stille Slopers

0

”Ja, ik weet het, er worden zovéél boeken geschreven, maar dit boek is speciaal voor jou!”… Zo begint de proloog van het door Wim Zeegers geschreven boek “Stille Slopers”. Hierin vertelt hij wie hij is, hoe hij ertoe gekomen is het boek te schrijven en waar het over gaat. Vijf en twintig jaar geleden veranderde hij zijn voedingspatroon. De te hoog geachte cholesterolwaarde daalde met een derde. De aangeboden cholesterolverlagende medicijnen heeft hij nooit genomen.

Wim Zeegers is nu 78 jaar oud en 25 jaar statinevrij! De spectaculaire verandering van de cholesterolwaarde was het bewijs voor de invloed van voeding. Tekorten aan vitaminen en mineralen worden stelselmatig gebagatelliseerd, maar dragen wel in belangrijke mate bij aan chronische ziekten. Daar lijden miljoenen mensen aan. Langdurige kwalitatieve ondervoeding is een fenomeen dat niet altijd goed begrepen wordt. Dit boek geeft daar meer inzicht in.

Bestel het boek hier »

Comments are closed.