Uitgelicht: Praktijk voor Haptotherapie Petra Terpstra

0

Naar een diepe verbinding met jezelf en je omgeving. Ieder mens heeft zinvolle verbindingen in het leven nodig. Binnen deze verbindingen is er behoefte aan erkenning, aan gezien en gehoord worden en je geliefd voelen. Voelen dat je geaccepteerd wordt om wie je bent en ruimte ervaren om jezelf te zijn. Binnen de haptotherapie noemen we dit affectieve bevestiging. Het draagt bij aan het gevoel dat je er mag zijn, precies zoals je bent. Het geeft zelfvertrouwen en vertrouwen in het leven. Deze bevestiging helpt om een stevige basis te ontwikkelen om je leven te kunnen leven en dragen.

Gemis aan bevestiging – een wankele basis

Als je basis wankel is, mis je houvast. Daardoor val je eerder terug op overlevingsmechanismen (de zogenaamde vecht,-vlucht,- en bevriezings-reacties) en ontstaan aanpassingspatronen. Deze leiden veelal tot allerlei klachten en problemen.

Mensen komen bij me met uiteenlopende klachten: teveel in je hoofd zitten, vastzitten, angsten, last van trauma’s en onverwerkte ervaringen, moeite hebben in contact met openstellen/kwetsbaarheid/ruimte innemen/sluiten, problemen rondom hooggevoeligheid, gevoelens van onveiligheid, gespannenheid, moeite met acceptatie en zingeving, relatie/hechtingsproblematiek, moeite met het uiten van gevoelens, overbelasting/burn-out.

Vrijwel altijd zie ik in de geschiedenis dat deze bevestiging heeft ontbroken en er dus niet zo’n goede basis is meegekregen, vaak in combinatie met een onveilige hechting. Ook zie ik vaak dat zo iemand als het ware niet goed in zichzelf gehecht is geraakt. Een goed contact met jezelf en met je lichaam, een gevoel van rust en “thuis-zijn in jezelf”, ontbreekt. Juist bij hooggevoelige mensen zie je een diepgaande impact in hun hele wezen wanneer die bevestiging ontbrak.

De kracht van haptotherapie-affectieve aanraking

Zoals eerder gezegd is affectieve bevestiging alle gedrag van de ander waarin je voelt dat je mag zijn zoals je bent. Een blik of woord kan dit teweeg brengen, maar de meerwaarde van de aanraking is dat het op een heel directe en helende manier kan laten voelen wie je bent en dat je goed bent zoals je bent. Als je in staat bent om je te openen en deze bevestiging te ontvangen, verandert je spierspanning, je lijf ontspant en verzacht meer, de adem gaat vloeiender. Er kan een innerlijke rust ontstaan en een gevoel van “ik ben goed zoals ik ben”. De aanraking helpt je ook om je meer bewust te worden van jezelf, hoe voelt het voor jou? Zo kom je bij een ander weten dan vanuit je hoofd. Het weten vanuit je lijf heeft vaak een meerwaarde (in de zin van “meer waar”).

Centraal in mijn praktijk staat de affectieve bevestiging en de bevestigende aanraking. Binnen een liefdevolle, betrokken ontmoeting help ik je om het contact met jezelf te herstellen, je basis te verstevigen, spanningen, oude patronen en opgeslagen gevoelens te (h)erkennen en los te laten.
Klachten verminderen of lossen op in dit proces. En gaandeweg ga je steeds meer ontdekken en accepteren wie je bent en durf je daar steeds meer naar te leven!
Naast de haptotherapie, maak ik ook gebruik van mijn kennis vanuit de positieve psychologie, elementen van de geweldloze communicatie en verschillende energetische behandelingsvormen (o.a. magnetiseren, werken met prana, Acces Consciousness Bars) om je te helpen in je proces.

Vanuit mijn kwetsbaarheid en kracht, serieus en met humor, met respect voor wie jij bent, probeer ik aan te sluiten bij waar jij nu bent en je te begeleiden in waar je heen wilt. Dit kan een hele weg zijn. Uiteindelijk leidt de weg naar authenticiteit en innerlijke vrijheid. Een weg die jij mag gaan op jouw manier en in jouw tijd!

Petra Terpstra Praktijk voor Haptotherapie, info@haptotherapie-terpstra.nl, http://www.haptotherapie-terpstra.nl

Comments are closed.