10 procent meer duurzame stroom opgewekt

0

De productie van duurzame stroom is afgelopen jaar met 10 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Het aandeel duurzaam opgewekte elektriciteit in het totale stroomverbruik in Nederland nam met 1,3 procentpunt toe naar 13,8 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Windenergie is met 60 procent de grootste duurzame energiebron in Nederland. De productie hiervan steeg met 16 procent naar 9,6 miljard kWh, wat goed is voor 3 miljoen huishoudens. De toename komt doordat er meer windmolens zijn gebouwd in de tweede helft van 2016. Het aantal windmolens bleef vorig jaar nagenoeg gelijk.

Meer zonnepanelen

Daarnaast steeg de productie van zonne-energie fors, met zo’n 34 procent naar bijna 13 procent van de totale hoeveelheid stroom uit duurzame energiebronnen. De stijging is onder meer toe te schrijven aan het toenemend aantal huishoudens dat zonnepanelen gebruikt.

De productie van elektriciteit uit biomassa daalde met een half procent. Biomassa is na windenergie de grootste duurzame energiebron in Nederland.

Bron: NOS.nl

Comments are closed.