Je wilt gezien worden, maar je ziet jezelf niet!

0

Dat was de terugkoppeling die ik een cliënt gaf in een sessie.

Ze kreeg voldoende complimenten en waardering van haar omgeving. Maar dat veranderde niets aan haar beeld over haar eigen kunnen.

Of moet ik zeggen doorbrak niet haar focus, haar focus op datgene wat ze nog niet kon.

Ze moest van zichzelf in alles minstens zo bekwaam zijn als de ander. En al kreeg ze voor alles wat ze deed de nodige positieve terugkoppeling, voor haar was dat niet voldoende.

Dit zijn we gaan uitwerken in een setting met vier stoelen, deze stonden symbool voor vier belangrijke mensen in haar leven. Tijdens dit proces werd ze zich bewust van haar patroon, waarna de tranen kwamen! Tranen omdat ze zichzelf niet wilde zien!

Ruud Gort
Contact@zienwateris.nl

Comments are closed.