Kleine grote stapjes of grote kleine stapjes?

0

Vandaag verontschuldigde een cliënt zich dat hij, de afgelopen periode, alleen maar een paar kleine stapjes had gezet in zijn proces. Wat was de functie van het klein maken? Wat wilde hij er mee bereiken? Hij keek me verbaasd aan toen ik deze vragen stelde.

Naar mijn idee zit de ontwikkeling juist in het maken van kleine stapjes, kleine stapjes zijn te overzien en goed te nemen. Maar zijn het dan kleine grote stapjes of zijn het grote kleine stapjes? Het zijn de stapjes die de ervaring geven dat verandering kan, dat hij het kan!

Ruud Gort
contact@zienwateris.nl

Comments are closed.