Wat hebben onze hersengolven te maken met het zelfgenezend vermogen?

0

Terwijl ik bezig was met het geven van korte behandelingen tijdens een inspiratiebeurs in Amersfoort zag ik telkens hetzelfde gebeuren. Mensen die nieuwsgierig op de kruk gingen zitten om te ervaren, kregen binnen enkele minuten een andere gezichtsuitdrukking, een andere kleur, de ademhaling werd rustiger en het kostte de meeste mensen daarna wel een minuutje om weer helemaal aanwezig in het hier en nu te komen.

Telkens weer ben ik verbaasd dat met het ervaren van de harmonische trillingen gedurende een korte tijd, mensen en ook dieren op een andere bewustzijnslaag terecht komen. Zij komen in een gebied met lagere hersengolven. Dat is het gebied van het zelfgenezend vermogen. Hoe langzamer de hersengolven worden, des te rustiger iemand wordt en ook meer  naar binnen gericht wordt.

Anderzijds ben ik verwonderd dat als ik met een probleem zit waar ik geen antwoord voor kan bedenken, dat ik tijdens de afwas of het autorijden ineens die goede ingeving krijg die de zaak weer naar een oplossing leidt.

Als mensen bij een behandeling bijv. met de klankschalen of stemvorken weg zakken naar een diepe ontspanning, zonder in slaap te vallen dan komen er nieuwe ideeën, verloren herinneringen of een krachtig inzicht naar boven.

Er zijn verschillende hersenfrequenties of  hersengolven:

Gamma-golven

De trilling van de gamma golven is 30 tot 80 maal per seconde (Hz). Deze komen voor bij grote activiteit en het gericht zijn op buiten. Op het moment van topprestaties en het moment van ‘super alert zijn’ bevindt zich het bewustzijn in het gebied van de Gamma-golven. Maar ook bij woede uitbarstingen, bij gebruik van geweld en een hoge mate van stress zit je in het gebied van die hoge frequenties.

Beta-golven

De trilling van de beta golven is 16-30 maal per seconde (Hz) en komen in het dagelijks leven het meeste voor. Tijdens werken, sporten, discussiëren, etc. Je bent dan actief gericht op de buitenwereld. Dan ben je in staat om taken uit te voeren en concrete problemen op te lossen.
Bij stress en spanning produceer je veel beta golven terwijl er dan weinig bereik van andere frequentie gebieden is. Dit is geen comfortabele staat van zijn. Gedachten tuimelen over elkaar,je raakt steeds minder in staat om je focus te bewaren op en je kan de gedachtenmolen ook niet meer stoppen. Helder denken is er dan niet meer bij. Ontspannen wordt moeilijker en in slaap vallen duurt lang.
De beta-golven gaan omhoog door angst en omlaag door spieractiviteit.

SMR golven

De trilling van de SMR golven is 12-16 Hz. SMR staat voor Senso Motorisch Ritme. Je spreekt hierover bij aanwezigheid van fysieke rust en tegelijk een en sensomotorisch bewustzijn. Hier wordt vaak de vergelijking gemaakt met een kat die volledig rustig op de vensterbank ligt maar toch zeer alert isop de activiteit buiten hem. Vanuit deze alertheid kan hij vanuit de rusttoestand zeer plotseling en doelgericht actie ondernemen.

Alfa golven

De trilling van de alfa golven 8-12 Hz. Zodra je je ogen sluit nemen de alfa-golven toen. Dit houdt verband met ontspannen waakzaamheiden een licht meditatief bewustzijn. Er is minder stress en de concentratie is optimaal. Leren kan versneld plaats vinden. Alfa-golven zijn ook aanwezig bij dagdromen, fantaseren en visualiseren.

Theta-golven

De trilling van de theta golven is 4 – 8 Hz. Deze hersengolven wordt geassocieerd met de mentale toestand tijdens oppervlakkige slaap, emotionele creativiteit en diepe meditatie. Er is weinig besef van het fysieke lichaam, het lichaam kan ook anders worden waargenomen als zwevend of niet verbonden.

Delta golven

De trilling van de delta golven is  0 – 4 Hz. . Deze golven zijn het sterkst aanwezig in de diepe slaap. Als je in slaap valt dan komt er eerst een periode waarin je veel delta-golven produceert daarna volgt de REM slaap (een periode van diepe fysieke ontspanning met een hoge hersenactiviteit vaak Beta golven, veelal zijn mensen dan aan het dromen). Daarna wisselen deze periodes zich af. De delta-golven zijn verbonden met diepe herstel en regeneratie. In de diepste lagen van Delta (0 – 2 Hz.) zijn er geen mentale plaatjes / innerlijke beelden. Ook is er geen besef van het fysieke lichaam. In de hogere lagen van Delta (2 – 4 Hz.) kun je dromen hebben waarin je als het ware “wakker” bent en je voelt je verbonden met alles en iedereen. Het heeft een hoge mate van invoelend vermogen. Dit komt veelvuldig voor bij helers, kunstenaars, helderzienden en trendsetters.

Alle hersenfrequenties zijn zinvol en bruikbaar. Het is fijn als je topprestaties kan leveren wanneer je moet pieken. Maar het is van belang dat je op die golflengte niet blijft hangen. Juist plaats in de lagere bewustzijnsfrequenties vindt het herstel plaats. Het gaat om de juiste balans.

Je kunt de afstemming van je bewustzijn naar lagere hersenfrequenties zelf stimuleren:

Wandelen liefst in de natuur, mindfulness, tai chi, yoga, beluisteren van rustige muziek, meditatie etc. Buiten het feit dat dit de hersenen gunstig beïnvloed, worden er volgens wetenschappelijk onderzoek ook hormonen zoals endorfines aangemaakt waardoor je prettiger voelt. Het heeft ook een gunstig effect op melatonine en serotine gehalte in het bloed.

We hebben allemaal de beschikking over al die verschillende hersengolven. Maar dat is een spier die je wel een  moet oefenen om niet vast te lopen. Het vergt ruimte maken binnen jezelf voor jezelf.
Het leven zelf daagt de meeste mensen uit om in een hogere versnelling te leven. Al oefen je het maar voor 2 minuten; bijv. als je op het toilet bent. Door even bij je zelf met aandacht bij je ademhaling te zijn, of welke manier bij jou past, je schakelt naar een lagere frequentie. Dat heeft effect op je eigen welzijn.

Bij mijn werk met de harmonische frequenties klankschalen zie ik dit verlagen van de hersengolven ontstaan, vaak al na enkele minuten. Naast de helende werking van de klankschaal zelf wordt er zo ook een appel gedaan op het zelfgenezend vermogen.

Soms is het lastig om uit dat actieve ‘dag bewustzijn’ naar rust en ontspanning terug te keren. Zeker na langdurige periodes van ziekte of stress.

Ik ben er een groot voorstander van om wat je zelf kan, ook zelf te doen. Maar als het niet lukt, schakel dan hulp in. Dat steuntje in je rug kan precies helpen om in balans te blijven.

Een warme groet, Corrie Derks
https://klankbehandeling.nl
welkom@corriederks.nl
0611432456

 

Comments are closed.