Zijn vaccinaties veilig en effectief?

0

Steeds meer vaccinaties!

NVKPSinds de invoering in de jaren vijftig zijn er steeds meer vaccins opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Momenteel kent het programma 11 (kinder)ziekten waarvoor een vaccin is opgenomen. Kinderen krijgen in de eerste 14 maanden 9 vaccinaties tegen in totaal 11 ziekten. In de jaren erna volgen er nog meer. Er zijn plannen om in de toekomst nog meer vaccins op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Bij de overheid heerst de overtuiging, dat de voordelen van vaccineren altijd opwegen tegen de nadelen. De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken is een vereniging van bezorgde ouders en behandelaars. Bezorgd over het toenemen in aantal van vaccinaties en van de ongewenste schadelijke neveneffecten. Zij menen dat het RVP onvoldoende rekening houdt met de ongewenste bijwerkingen bij individuele kinderen én de gevolgen voor de volksgezondheid op de lange termijn.

Véél (kinder)ziekten waren al vóór de invoering van vaccinaties nagenoeg verdwenen als gevolg van schoon drinkwater, betere voeding en meer hygiëne. We zien nieuwe gezondheidsproblemen bij volwassenen en kinderen, die mogelijk verband houden met hun vaccinatiegeschiedenis.

Veilig en effectief?

Wetenschappelijk wordt de effectiviteit en de veiligheid van vaccinaties betwist. Vaccinaties bevatten schadelijke hulpstoffen zoals aluminiumverbindingen en giftige conserveringsmiddelen die tot gezondheidsklachten kunnen leiden. Regelmatig wordt in onderzoek een verband gelegd tussen vaccins en de toename van allergieën, eczeem, gedragsstoornissen (ADHD, autisme) en auto-immuunziekten.

Vaccinatieschade

De NVKP ijvert voor het (h)erkennen van vaccinatieschade door huisartsen, kinderartsen en consultatiebureauartsen. In Amerika kent men een speciale rechtbank, die schadevergoedingen uitkeert bij negatieve effecten (tot aan overlijdens toe) na vaccinatie binnen een bepaalde termijn. Dit zou in Nederland ook haalbaar moeten zijn.

Keuzevrijheid

In Nederland zijn ouders vrij om hun kind te laten vaccineren en of ze daarbij het RVP volgen of een aangepast vaccinatieschema kiezen. De allerbelangrijkste afweer tegen ziekten blijft het eigen, gezonde afweersysteem; investeer in de natuurlijke gezondheid van uw kinderen! Voor meer informatie zie www.nvkp.nl

Lees hier ook hoe er vanuit de homeopathie naar vaccinaties wordt gekeken »

Comments are closed.