Gebruikers natuurlijke geneeswijzen zeer tevreden

0

Mensen die alternatieve genezers hebben bezocht in de afgelopen vijf jaar, zijn daarover doorgaans zeer tevreden. Gemiddeld geven zij hun alternatieve genezer een 7,9 als rapportcijfer. Het vaakst gegeven cijfer voor de alternatieve genezer is een 8 (33%).

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft recentelijk een omvangrijke studie gedaan naar het gebruik van natuurlijke geneeswijzen in Nederland. Hieruit blijkt 20% van de bevolking in de afgelopen vijf jaar contact te hebben gehad met een alternatieve genezer. Tel je hierbij het gebruik van de vrij verkrijgbare natuurlijke zelfzorgmiddelen op, dan komt het gebruik van alternatieve geneeswijzen nog veel hoger uit.

Vrouwen, 25- tot 65-jarigen en hoogopgeleiden zijn oververtegenwoordigd onder de bezoekers van alternatieve genezers. Vrouwen en 25- tot 65-jarigen zeggen naar verhouding vaak dat zij evenveel waarde hechten aan beide geneeswijzen. Dit is in lijn met het feit dat deze groepen vaker een bezoek brengen aan een alternatieve genezer.

Bron: CBS

Comments are closed.