Muziektherapie heeft positief effect bij COPD

0

Muziek spelen verbetert niet enkel de levenskwaliteit van COPD-patiënten, maar vermindert ook de symptomen van COPD.

Dat ondervonden 68 patiënten die aan het Louis Amstrong Center for Music and Medicine in New York gedurende zes weken muziektherapie volgden. Het ging om actief muziek spelen, met nadruk op blaasinstrumenten en zang, en omvatte ook ademhalingsoefeningen.

COPD, vaak een gevolg van roken, is de vierde doodsoorzaak in de VS. De symptomen zijn hoesten, kortademigheid en piepende ademhaling. Patiënten met COPD hebben bovendien vaker last van verkoudheid.

Wat de onderzoekers met deze studie ook beoogden, is een verbreding van de kijk op zorg. De klassieke bepalingen van ziekte (snelle diagnose, reductie van ziekte- en sterftecijfers) zijn veel te eng gebleken. Eerder moeten we de levenskwaliteit van de patiënt op de voorgrond zetten: hoe kan de patiënt met zijn ziekte weer een zo zinvol mogelijk leven leiden? Wat zijn de voorkeuren van de patiënt en in hoeverre kan een behandeling geïntegreerd worden in zijn dagelijkse leven?

Muziektherapie is vanuit dat standpunt een uiterst nuttige therapie. Het vermindert niet alleen de symptomen en het heeft gunstige psychologische effecten, maar het engageert patiënten ook in hun behandeling.

Bron: Platform voor voedingsgeneeskunde
Foto: FunGi_ (Trading) (Flickr, CC BY)

Comments are closed.