Biologisch eten zorgt voor 9,5 keer minder pesticiden in het lichaam

0

Biologische voeding zorgt ervoor dat er veel minder pesticiden in je lichaam terecht komen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van het Zweeds Instituut voor Milieuonderzoek (IVL), in opdracht van de Zweedse supermarktcoöperatie Coop.

Pesticiden in eten

Het IVL voerde recentelijk een experiment uit met een gezin bestaande uit een vader, moeder en drie kinderen. Het gezin at normaliter geen biologische producten. In week één at de familie slechts conventionele producten. Tijdens de tweede en derde week van het experiment kwam er alleen biologisch eten op tafel. Ook verzorgings- en schoonmaakmiddelen werden vervangen door biologische alternatieven. Tijdens de gehele periode werden urinemonsters van de familieleden genomen en geanalyseerd op de hoeveelheid pesticiden. Daarnaast werd een dagboek bijgehouden van de voedselinname.

Onderstaande pesticiden werden in de lichamen van de deelnemers aangetroffen:

 • MPCA (herbicide)
 • Ethylenebisdithiocarbamates (fungicide)
 • Atrazine (herbicide)
 • Chloorpyrifos (insecticide)
 • Thiabendazool, iprodion, diuron, vinclozolin (fungiciden)
 • Boscalid (fungacide)
 • 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur (herbicides)
 • Pyrethroïden, zoals cypermethrin en esfenvaleraat (insecticiden)
 • Propamocarb (fungicide)
 • Chloormequat chloride (CCC)
 • Mepequat (groeiremmers)

Concentratie pesticiden 9,5x lager

Uit de analyse van de urinemonsters bleek dat de concentratie pesticiden gemiddeld 9,5 keer lager was tijdens de biologische weken dan in de weken ervoor. Dat is dus een forse daling. Dat betekent niet persé dat het Zweedse gezin ook veel gezonder leeft. Tijdens de studie bleven namelijk de hoeveelheden pesticiden die de gezinsleden binnen kregen beneden de maximaal aanvaardbare dagelijkse inname. De richtlijn is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Als je beneden de maximaal aanvaardbare dagelijkse inname blijft, zouden de pesticiden geen kwaad kunnen, is de gedachte.

Het IVL trekt echter ook de berekening van de maximaal aanvaardbare dagelijkse inname van pesticiden in twijfel. De huidige standaarden houden namelijk slechts rekening met individuele waarden. Een soort pesticide zou echter ook een negatief of positief effect op een andere pesticide kunnen hebben. Dit wordt ook wel het cocktaileffect genoemd. Over het cocktaileffect is nog weinig bekend omdat er tot op heden niet veel onderzoek naar is gedaan. Vandaar dat het ook nog niet is meegenomen in richtlijnen die in Europa zijn opgesteld voor maximaal toelaatbare hoeveelheden pesticiden. Of de combinatie van pesticiden in de lichaam schadelijk is voor de gezondheid is dus nog niet wetenschappelijk aangetoond.

Naast het cocktaileffect benoemt de studie daarnaast nog de schadelijke gevolgen die conventioneel voedsel heeft op het milieu. Het meest bekende voorbeeld hiervan is de banaan die in de natuur word achtergelaten ‘omdat de natuur dit toch zelf afbreekt’. Bij bespoten bananen betekent dit echter wel dat de pesticiden dus ook in de natuur terechtkomen. Hetzelfde geldt voor elke andere vorm van bespoten voedsel dat wordt gecomposteerd.

IVL: “Gezien het feit dat we momenteel nog maar weinig weten over de combinatie-effecten van de verschillende chemische stoffen waaraan mensen in het dagelijks leven mee in aanraking komen, kan het verstandig zijn om voorzichtig te zijn met deze stoffen.”

Conclusie

Concluderend kunnen we dus stellen dat over het algemeen bij gangbaar voedsel de maximaal aanvaardbare hoeveelheid pesticiden die in je lichaam terecht komt niet wordt overschreven. Toch is voorzichtigheid geboden doordat er tot op heden nog weinig bekend is over de (langeretermijn)effecten van de pesticidencocktail. Daarnaast voorkomt biologisch eten, in tegenstelling tot gangbaar voedsel, dat pesticiden overal en nergens in de natuur terecht komen.

Bron: IVL Rapport / Hetkanwel.nl

Comments are closed.