Groene energie

Groene energie (groene stroom) is elektriciteit opgewekt uit natuurlijke energiebronnen zoals wind (windenergie), zon (zonne-energie of zonnestroom), water (waterkracht), aardwarmte of door het verbranden van plantaardig materiaal zoals snoeiafval of het vergisten van plantaardig materiaal zoals mest (biomassa).

Groene stroom hoeft niet altijd volledig uit de natuur afkomstig te zijn, want in sommige gevallen kan groene strook ook uit ouderwetse centrales komen. Als bij het verstoken van aardgas of steenkool een deel biomassa wordt bijgemengd, mag een deel van de elektriciteit als groene stroom worden verkocht. Wil je zeker weten dat je groene stroom hebt, dan moet je je er dus iets verder in verdiepen.

Waarom groene stroom?

Het idee achter groene energie is dat daarmee de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere schadelijke emissies (NOx, SO2, roet, …) wordt verminderd. Dit zal het broeikaseffect vertragen. Daarnaast ontstaat er minder kernafval. Bovendien is groene stroom onuitputtelijk. We hebben namelijk altijd zon, wind of water. Hierdoor is het ook voor volgende generaties toegankelijk in tegenstelling tot de fossiele brandstoffen. Door groene stroom te gebruiken worden we ook minder afhankelijk van aanbieders van fossiele brandstoffen en prijsstijgingen als gevolg van schaarste.

Duurzame energie
Groene diensten