Gestalttherapie

De gestalttherapie vindt zijn oorsprong in de jaren 40 van de vorige eeuw. Grondlegger Fritz Perls had tot doel een nieuwe behandelwijze te ontwikkelen voor mensen met psychische problematiek. Psychische problematiek die gericht zich op het individu zelf, maar tevens op zijn of haar directe omgeving. Vaak zijn personen met dergelijke problematiek het contact met zichzelf of de omgeving verloren. De gestalttherapie tracht binnen haar behandeling het contact van de patiënt met zichzelf en zijn of haar omgeving te herstellen. Hierbij staan de factoren die deze connectie in de weg staan centraal. Dit vraagt om zelf-exploratie, waarbij erkenning en bewustzijn belangrijke randvoorwaarden zijn.

De blik op het heden

Gestalttherapie wordt veelal ingezet bij mensen die in een depressie terecht zijn geraakt of bijvoorbeeld te maken krijgen met een burn-out. Vanuit het holistische perspectief, waarbij lichaam en geest een eenheid vormen, wordt er richting een oplossing gewerkt. Hierbij wordt er regelmatig geëxperimenteerd met methoden om het contact te herstellen en blijft het niet bij alleen praten. Doel hierbij is het verkennen van nieuwe mogelijkheden en ruimte te bieden aan het maken van andere keuzes. De blik hierbij is niet op het verleden, maar in toenemende mate op het nu en te maken keuzes richting de toekomst.

 

Natuurlijke geneeswijzen
Diabetes
0

Wetenschap bevestigt: diabetes is omkeerbaar

Nederlandse wetenschappers hebben een van de eerste bewijzen geleverd dat diabetes type 2 door voedings- en leefstijlmaatregelen omkeerbaar is. Bloedwaarden verbeteren, er zijn minder en soms zelfs geen medicijnen nodig en patiënten voelen zich gezonder. Dit valt af te leiden uit de pilotstudie Keer Diabetes2 Om van het Louis Bolk Instituut. Een omvangrijker onderzoek is al gaande.

Nieuws
Tomatensap verbetert bloeddruk en cholesterol
0

Tomatensap verbetert bloeddruk en cholesterol

Het dagelijks drinken van puur tomatensap kan de bloeddruk en het cholesterol verlagen, blijkt uit onderzoek in Japan. Bij 94 deelnemers daalde de hoge bloeddruk significant en bij 125 deelnemers nam het lagedichtheidlipoproteïne (LDL) af, stoffen die zorgen voor het transport van cholesterol uit de lever.