Honey Highway wil van Nederland een bijenland maken

0

Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van verschillende Rijkswegen zo worden ingezaaid dat er een natuurlijk evenwicht ontstaat. Ze worden ingezaaid met allerlei soorten bloemenzaad zodat er voldoende voedsel – nectar en stuifmeel – voor de bijen is om te kunnen overwinteren. De eerste Honey Highway is al gerealiseerd. Je kunt hem vinden bij de A4 tussen Delft en Schiedam.

Het plan is om in de toekomst nog veel meer paradijzen voor bijen, hommels en vlinders te realiseren. We spraken initiatiefneemster Deborah Post over dit kleurrijke initiatief.

Een bijenland

“Mensen hebben bijen nodig. Bijen hebben bloemen nodig. Ons voedsel en onze gezondheid hangt ervan af. Wist je bijvoorbeeld dat bijen verantwoordelijk zijn voor maar liefst 80% van de groenten, fruit en noten op de versafdeling van de supermarkt? De bijen staan onder druk. Dit probleem is niet nieuw. Er zijn gelukkig veel organisaties en mensen mee bezig. Het gaat alleen niet snel genoeg, terwijl de oplossing kinderlijk simpel is.”

“Er zijn genoeg bermen om wilde bloemen in te zaaien maar er zijn andere maairegels nodig. Met Honey Highway willen we op hier op grote schaal verandering in brengen. Honey Highway wil van Nederland een écht bijenland maken. Een mooi, gezond en biodivers land vol met mooie bloemen.”

Een terugblik

“De eerste Honey Highway werd in 2015 gerealiseerd in samenwerking met Rijkswaterstaat, wegenbouwers, Gemeente Midden-Delfland, bedrijven en burgers. Wat een paar kilometer wilde bloemen inzaaien teweeg heeft gebracht dat heeft mij wel een beetje overvallen.”

“Ik ben blij dat Rijkswaterstaat en de provincies Honey Highway zeer serieus nemen. Bovendien is er een Green Deal tussen 20 grote partijen gesloten. Deze 20 partijen willen hun bermen gaan inzetten voor biodiversiteit, met als voorbeeld Honey Highway.”

Bron: Hetkanwel.nl

Foto: Honey Highway

Comments are closed.